Carnegie Hall - New York, New York
Architect: Polshek Partnership architects, LLP